Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu

Dnia 10.09.2018 r. w imieniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o. Prezes Zarządu Pan Grzegorz Matysiak podpisał umowę z firmą Miko - Tech Sp. z o.o. na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu" na kwotę 33.183.764,10 zł. Zadanie jest współfinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni obejmuje prace w części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni oraz gospodarki osadowej.

Celem projektu jest przede wszystkim:

- zwiększenie przepustowości oczyszczalni dla zapewnienie przyjęcia większej ilości ścieków w okresie intensywnych opadów,
- poprawa oczyszczania ścieków, w szczególności w zakresie redukcji azotu,
- poprawa gospodarowania osadami ściekowymi,
- zmniejszenie całkowitego ładunku zanieczyszczeń.