Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Rawicz sp. z o.o. z dniem 21.09.2018 r. nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy robót, firmie MIKO – TECH Sp. z o.o. , która przystąpiła do realizacji zadania.

Kolejne postępowanie pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu’’ nr JRP/1/2018  zostało przekazane przez Zamawiającego  do publikacji w dniu 22.03.2018 roku, opublikowane w DUUE dnia 27.03.2018 roku pod numerem:2018/S 060-133353. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie internetowej www.zwikrawicz.pl.

Otwarcie ofert odbyło się dnia: 11.06.2018 r. o godz. 10.15.

Do postępowania przystąpiły trzy firmy. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma MIKO- TECH Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Św. Jana Pawła II 11 B, 43-170 Łaziska Górne. Wartość oferty wyniosła 33 183 764,10 zł. brutto. Zadanie ma zostać zrealizowane do dnia 15.07.2020 r.

Skip to content