Światowy Dzień Wody 2021

1460x616.jpg

 

 

Już od przeszło 29 lat obchodzimy Światowy Dzień Wody ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Corocznie Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. Hasło tegorocznych obchodów: „Docenienie wody”.

 

Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować. W roku 2010 Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, według której dostęp do czystej wody jest prawem człowieka. Jednak słodka woda przestała być zasobem odnawialnym – zużywamy jej więcej i szybciej, przez to nie jest w stanie się odtworzyć. Niech nas nie zwiedzie termin „błękitna planeta”, którym określa się czasem Ziemię. Choć w ok. 70% pokrywa ją woda, to tylko 2,5% to woda słodka, która nadaje się do picia. To nasz skarb – dbajmy o niego, póki jeszcze mamy na to czas.

Oficjalna strona Światowego Dnia Wody 2021 dostępna jest pod linkiem: http://www.worldwaterday.org/

 

Światowy dzień wody 2020

qqq.jpg

Światowy Dzień Wody 2020 – Water and climate change

Światowy Dzień Wody  został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 r. w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Jest to istotne wydarzenie dla każdego mieszkańca Ziemi.

Obchody święta przyczyniają się do pogłębianie szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną dostępność w warunkach klimatu umiarkowanego, często bywa marnotrawiona. Dostęp do czystej wody jest luksusem w krajach borykających się z biedą, skutkami konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych.

Motywem przewodnim w tym roku jest ZMIANA KLIMATU - jaką rolę pełni woda w kontekście globalnych zmian klimatycznych.

Oficjalna strona Światowego Dnia Wody 2020 dostępna jest pod linkiem: http://www.worldwaterday.org/

Światowy Dzień Wody 2019 – Leaving No One Behind

dzien wody 2019

W tym roku hasło w tłumaczeniu brzmi: ,,Dostęp do wody dla wszystkich”.

Powyższa sentencja wiąże się z tym, że w dalszym ciągu ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej oraz nie ma zapewnionych odpowiednich warunków sanitarnych.

Zmiany klimatu oraz degradacja środowiska w tym zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby zwiększają ryzyko suszy i powodzi w różnych regionach świata.

Ziemia potrzebuje powrotu do naturalnych mechanizmów funkcjonowania. Konieczne jest zalesianie zdegradowanych terenów, przywracanie naturalnych połączeń rzek z obszarami zalewowymi oraz odbudowa terenów podmokłych. Takie czynności są potrzebne w celu przywrócenia utraconej równowagi w gospodarowaniu zasobami wodnymi świata.

Oficjalna strona Światowego Dnia Wody 2019 dostępna jest pod linkiem:
http://www.worldwaterday.org/

Swiatowy Dzień Wody 2018

dzie wody 2018

Światowy Dzień Wody odbywa się każdego roku w dniu 22 marca.

Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992r. w celu uświadomienia państwom członkowskim, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku.

Tematem Światowego Dnia Wody 2018 jest ,, NATURA DLA WODY".

Działalność człowieka stanowi ogromne zagrożenia dla środowiska a tym samym ma wpływ na jakość i ilość wód powierzchniowych oraz podziemnych.

Mimo postępu cywilizacji, w dalszym ciągu 2,1 miliarda ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej!

Zużycie wody w Polsce z roku na rok wzrasta. Woda wykorzystywana jest głównie w gospodarstwach domowych, przemyśle oraz rolnictwie. Powoduje to ciągły wzrost ilości ścieków przemysłowych i komunalnych, co z kolei stanowi podstawowe zagrożenie dla wód powierzchniowych.

Naszym zadaniem jest podjęcie działań mających wpływ na poprawę stanu ekologicznego planety.

A co możemy zrobić żeby pomóc naszej Ziemi?

Pamiętajmy żeby mądrze wykorzystywać wodę, a zużytą oczyszczać!

Pamiętajmy również żeby:

- nie wylewać niepotrzebnie wody,

- używać zmywarki i pralki tylko wtedy, gdy są pełne,

- zakręcać kran podczas mycia zębów lub golenia się,

- zamiast codziennej kąpieli w dużej ilości wody brać szybki prysznic,

- unikać zbędnego spłukiwania toalety,

- oszczędnie podlewać trawnik.

Brak wody to brak możliwości produkowania żywności oraz dbania o higienę, co może być źródłem rozprzestrzeniania się wielu chorób.

Niech ten dzień będzie powodem do refleksji nad tym jak drogocenna jest woda dla życia ludzkiego i jak ważne jest dbanie o jej zasoby.

Porozumienie o współpracy

W dniu 30 listopada 2017r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zawarł porozumienie z Zespołem Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu w zakresie działania na rzecz upowszechniania edukacji prozdrowotnej i ekologicznej. Główną formą współpracy będzie organizowanie: prezentacji na terenie szkoły oraz na terenie obiektów ZWiK w Rawiczu sp. z o.o., szkoleń dla uczniów klas technikum z zakresu technologii uzdatniania wody, charakterystyki instalacji wodociągowych, pobierania i badania próbek wody (określania jej parametrów fizykochemicznych), analizy jakościowej wody oraz charakterystyki wód pitnych.