Światowy dzień wody 2020

qqq.jpg

Światowy Dzień Wody 2020 – Water and climate change

Światowy Dzień Wody  został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 r. w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Jest to istotne wydarzenie dla każdego mieszkańca Ziemi.

Obchody święta przyczyniają się do pogłębianie szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną dostępność w warunkach klimatu umiarkowanego, często bywa marnotrawiona. Dostęp do czystej wody jest luksusem w krajach borykających się z biedą, skutkami konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych.

Motywem przewodnim w tym roku jest ZMIANA KLIMATU - jaką rolę pełni woda w kontekście globalnych zmian klimatycznych.

Oficjalna strona Światowego Dnia Wody 2020 dostępna jest pod linkiem: http://www.worldwaterday.org/