Stację Uzdatniania Wody w Załęczu odwiedzili uczniowie klasy I o profilu biologiczno-chemicznym.

16 czerwca 2016r. Stację Uzdatniania Wody w Załęczu odwiedzili uczniowie klasy I o profilu biologiczno-chemicznym I LO w Rawiczu. Uczniom został przedstawiony sposób ujmowania wody. Omówiono również proces uzdatniania wody w naszym Zakładzie. W laboratorium zakładowym uczniowie poznali sprzęt laboratoryjny oraz metody badania i oznaczenia fizyko-chemicznych parametrów wody dostarczanej do odbiorców.

Odwiedziny Tygrysków i Kłapouszków z Przedszkola nr 6 w ZWiK Rawicz

 9 czerwca 2016r. grupa Tygrysków i Kłapouszków z Przedszkola nr 6 odwiedziła Stację Uzdatniania Wody w Załęczu oraz Oczyszczalnię Ścieków w Rawiczu.Przedszkolakom został przedstawiony sposób ujmowania wody oraz uzdatniania wody w naszym Zakładzie. W laboratorium zakładowym dzieci zobaczyły sprzęt laboratoryjny oraz usłyszały o metodach badania różnych parametrów wody dostarczanej do odbiorców. Na terenie Oczyszczalni Ścieków przedszkolaki zapoznały się z obiektami i urządzeniami do oczyszczania ścieków oraz usłyszały jak przebiega proces oczyszczania ścieków w naszym zakładzie.

Uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu odwiedzili oczyszczalnie ścieków.

8 kwietnia 2016r. uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu odwiedzili oczyszczalnie ścieków w Rawiczu w ramach warsztatów szkolnych promujących zdrowie. Grupę uczniów oprowadziła po obiekcie Pani Ewa Przydryga – kierownik oczyszczalni ścieków. Na terenie oczyszczalni uczniowie zapoznali się z obiektami i urządzeniami do oczyszczania ścieków. Kierownik oczyszczalni ścieków wyjaśniła uczniom jak przebiega proces oczyszczania ścieków w naszym zakładzie.

WIZYTA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RAWICZU.

19 czerwca 2016r. Stacje Uzdatniania Wody w Załęczu odwiedzili uczniowie klasy II b o profilu biologiczno-chemicznym I LO w Rawiczu. Grupę uczniów oprowadziła po obiekcie Pani Daria Kwaśniewska – specjalista laborant. Pani Kwaśniewska przedstawiła historie rawickich wodociągów oraz wyjaśniła na czym polega produkcja wody. Począwszy od ujęcia wody podziemnej, stacje uzdatniania wody, poprzez sieć wodociągową, aż po kranu odbiorcy. Zapoznała uczniów z procesem i metodami uzdatniania wody w SUW Załęcze. W laboratorium uczniowie poznali sprzęt laboratoryjny oraz metody badania i oznaczenia fizyko-chemicznych parametrów wody dostarczanej do odbiorców, a następnie mogli sami przekonać się o bardzo dobrej jakości wody poprzez samodzielnie sprawdzenie niektórych jej parametrów.

Galeria (źródło):  strona internetowa I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu