Grupa studentów odwiedziła Stację Uzdatniania Wody w Załęczu.

13 maja 2016r. grupa studentów i pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odwiedziła Stację Uzdatniania Wody w Załęczu w ramach Kompleksowych Ćwiczeń Terenowych organizowanych przez Uczelnię. Studentom został przedstawiony sposób ujmowania wody. Omówiono również proces uzdatniania wody w naszym Zakładzie.  W laboratorium zakładowym studenci poznali sprzęt laboratoryjny oraz metody badania i oznaczenia fizyko-chemicznych parametrów wody dostarczanej do odbiorców.