Poidełko dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu.

W dniu 04.09.2017r. podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 odbyło się uroczyste przekazanie poidełka do użytkowania przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu.

Symbolicznego przecięcia wstęgi przy udziale Dyrektor Szkoły – Pani Justyny Szajerki, dokonali przedstawiciele Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o., tj.
Pan Grzegorz Matysiak - Prezes Zarządu oraz Elżbieta Krawczyk - specjalista ds. technicznych.
Uroczystości towarzyszyło również oficjalne rozstrzygniecie ogłoszonego w szkole, w miesiącu kwietniu, konkursu na hasło promujące picie wody. Zostały wyłonione dwa hasła:

,,Szanuj wodę, choć jest wszędzie. Lecz nikt nie przeżyje, gdy jej nie będzie” oraz ,,Czy to piątek czy to środa, czysta woda sił Ci doda. Więc oszczędzaj ją codziennie, bo to zdrowo i przyjemnie”. Autorami haseł są odpowiednio: Franciszek Wroński oraz Martyna Majchrzak. Gratulujemy! Źródełko-poidełko ma wdrożyć w szkole nawyk picia wody z kranu. Powyższa akcja, podjęta po raz kolejny przez Spółkę, ma zachęcać młodzież do korzystania ze zdrowej wody z rawickich wodociągów.

Odwiedziny uczniów Gimnazjum nr 1 w Sierakowie

Na Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu oraz na Oczyszczalni Ścieków w Rawiczu12 czerwca 2017r. grupa uczniów Gimnazjum nr 1 Rawiczu odwiedziła Stację Uzdatniania Wody w Załęczu oraz Oczyszczalnię Ścieków w Rawiczu w ramach realizacji programowej z przedmiotów przyrodniczych na poziomie gimnazjalnym. Na SUW w Załęczu uczniom został przedstawiony sposób ujmowania oraz uzdatniania wody w naszym Zakładzie. W laboratorium zakładowym młodzież zobaczyła sprzęt laboratoryjny oraz usłyszały o metodach badania różnych parametrów wody dostarczanej do odbiorców.Na terenie Oczyszczalni Ścieków uczniowie zapoznali się z obiektami i urządzeniami do oczyszczania ścieków. Młodzieży został również wyjaśniony przebieg procesu oczyszczania ścieków w naszym zakładzie. Każdorazowo zachęcamy młodzież do picia wody bezpośrednio z kranu, ponieważ nasza woda jest wodą przede wszystkim dobrej jakości a do tego jest smaczna i zdecydowanie tańsza od butelkowej kupowanej w sklepie.

Odwiedziny uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Masłowie na Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu.

21 czerwca 2017r. grupa uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Masłowie odwiedziła Stację Uzdatniania Wody w Załęczu w ramach lekcji przyrody na temat Zasoby naturalne wody na terenie Gm. Rawicz. Uczniom został przedstawiony sposób ujmowania oraz uzdatniania wody w naszym Zakładzie. W laboratorium zakładowym młodzież zobaczyła sprzęt laboratoryjny oraz usłyszały o metodach badania różnych parametrów wody dostarczanej do odbiorców.

Odwiedziny uczniów Gimnazjum nr 1 w Rawiczu

Na Oczyszczalni Ścieków w Rawiczu 21 czerwca 2017r. grupa uczniów Gimnazjum nr 1 Rawiczu odwiedziła Oczyszczalnię Ścieków w Rawiczu w ramach realizacji programowej z przedmiotu chemii. Na terenie oczyszczalni uczniowie zapoznali się z obiektami i urządzeniami do oczyszczania ścieków. Młodzieży został również wyjaśniony przebieg procesu oczyszczania ścieków w naszym zakładzie.

Odwiedziny uczniów I LO w Rawiczu

W Rawiczu na Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu w ramach wewnątrzszkolnego projektu „Woda znaczy życie”.

22 czerwca 2017r. uczniowie z klasy 1b realizujący w roku szkolnym projekt wewnątrzszkolny o nazwie „Woda znaczy życie” wzięli udział w wycieczce rowerowej do jednego z obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. tj. Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu. Uczniowie mieli okazję usłyszeć o sposobie ujmowania oraz uzdatniania wody w naszym Zakładzie oraz zwiedzić laboratorium, w którym przeprowadzane są analizy chemiczne. Przy okazji młodzież mogła zapoznać się ze sprzętem potrzebnym do wykonania analiz oraz odczynnikami.