Działania edukacyjne

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. 
zaprasza do współpracy jednostki oświaty 
w zakresie edukacji ekologicznej.

Korzystając z dotychczasowego doświadczenia zachęcamy do podjęcia z nami współpracy w zakresie:
•    Organizowania wycieczek szkół oraz przedszkoli po naszych Obiektach (Stacja Uzdatniania Wody w Załęczu, Oczyszczalnia Ścieków w Folwarku) - zgodnie z zapotrzebowaniem oraz zainteresowaniem.
•    Przeprowadzania terenowych lekcji ekologii (woda, ścieki) w naszych obiektach - tematyka zgodnie z zapotrzebowaniem oraz profilami zainteresowanych.
•    Praktyk uczniowskich lub studenckich - zgodnie z zapotrzebowaniem.
•    Wprowadzania w szkołach akcji propagujących picie wody z kranu -omawianie składu wody, badań itp.
•    Organizowania konkursów propagujących wiedzę o wodzie i ściekach.

Nr tel. do kontaktu:
ZWIK w Rawiczu, sp. z o.o.    
Daria Kwaśniewska                
Elżbieta Krawczyk               
 
65 546 10 59
65 546 28 50
65 546 76 49