Odwiedziny Przedszkolaków z Przedszkola nr 3 im. Krasnala Hałabały

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. 5 czerwca 2017r. grupa pięciolatków z Przedszkola nr 3 im. Krasnala Hałabały odwiedziła Stację Uzdatniania Wody w Załęczu w ramach edukacji ekologicznej. Przedszkolakom został przedstawiony sposób ujmowania oraz uzdatniania wody w naszym Zakładzie. W laboratorium zakładowym dzieci zobaczyły sprzęt laboratoryjny oraz usłyszały o metodach badania różnych parametrów wody dostarczanej do odbiorców.