Odwiedziny uczniów I LO w Rawiczu

W Rawiczu na Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu w ramach wewnątrzszkolnego projektu „Woda znaczy życie”.

22 czerwca 2017r. uczniowie z klasy 1b realizujący w roku szkolnym projekt wewnątrzszkolny o nazwie „Woda znaczy życie” wzięli udział w wycieczce rowerowej do jednego z obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. tj. Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu. Uczniowie mieli okazję usłyszeć o sposobie ujmowania oraz uzdatniania wody w naszym Zakładzie oraz zwiedzić laboratorium, w którym przeprowadzane są analizy chemiczne. Przy okazji młodzież mogła zapoznać się ze sprzętem potrzebnym do wykonania analiz oraz odczynnikami.