Odwiedziny uczniów Gimnazjum nr 1 w Rawiczu

Na Oczyszczalni Ścieków w Rawiczu 21 czerwca 2017r. grupa uczniów Gimnazjum nr 1 Rawiczu odwiedziła Oczyszczalnię Ścieków w Rawiczu w ramach realizacji programowej z przedmiotu chemii. Na terenie oczyszczalni uczniowie zapoznali się z obiektami i urządzeniami do oczyszczania ścieków. Młodzieży został również wyjaśniony przebieg procesu oczyszczania ścieków w naszym zakładzie.