Poidełko dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu.

W dniu 04.09.2017r. podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 odbyło się uroczyste przekazanie poidełka do użytkowania przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu.

Symbolicznego przecięcia wstęgi przy udziale Dyrektor Szkoły – Pani Justyny Szajerki, dokonali przedstawiciele Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o., tj.
Pan Grzegorz Matysiak - Prezes Zarządu oraz Elżbieta Krawczyk - specjalista ds. technicznych.
Uroczystości towarzyszyło również oficjalne rozstrzygniecie ogłoszonego w szkole, w miesiącu kwietniu, konkursu na hasło promujące picie wody. Zostały wyłonione dwa hasła:

,,Szanuj wodę, choć jest wszędzie. Lecz nikt nie przeżyje, gdy jej nie będzie” oraz ,,Czy to piątek czy to środa, czysta woda sił Ci doda. Więc oszczędzaj ją codziennie, bo to zdrowo i przyjemnie”. Autorami haseł są odpowiednio: Franciszek Wroński oraz Martyna Majchrzak. Gratulujemy! Źródełko-poidełko ma wdrożyć w szkole nawyk picia wody z kranu. Powyższa akcja, podjęta po raz kolejny przez Spółkę, ma zachęcać młodzież do korzystania ze zdrowej wody z rawickich wodociągów.