Odwiedziny Przedszkolaków z Przedszkola nr 3 im. Krasnala Hałabały

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. 5 czerwca 2017r. grupa pięciolatków z Przedszkola nr 3 im. Krasnala Hałabały odwiedziła Stację Uzdatniania Wody w Załęczu w ramach edukacji ekologicznej. Przedszkolakom został przedstawiony sposób ujmowania oraz uzdatniania wody w naszym Zakładzie. W laboratorium zakładowym dzieci zobaczyły sprzęt laboratoryjny oraz usłyszały o metodach badania różnych parametrów wody dostarczanej do odbiorców.

Konkurs ekologiczny w SP. nr 4 w Rawiczu

Na początku miesiąca kwietnia Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. został zaproszony przez Szkołę Podstawową nr 4 w Rawiczu do współpracy przy ogłoszonym konkursie ekologicznym pn.: ,,Źródełko wody pitnej” . W dniu 21 kwietnia konkurs został rozstrzygnięty!
W związku z propagowaniem przez Szkołę działań edukacyjnych związanych z działalnością naszej spółki, ZWiK sp. z o.o. planuje przekazać uczniom Szkoły do użytkowania poidełko.

Dzień Wody w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu

Każda kropla wody na wagę złota – ,,Dzień Wody” w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu

3 kwietnia w I LO w Rawiczu obchodzono Dzień Wody. Klasa 1b realizuje wewnątrzszkolny projekt „Woda znaczy życie” i w ramach tego projektu uczniowie mieli okazję spotkać się z laborantką Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. panią Darią Kwaśniewską. Opowiadała ona o swej pracy, analizach, jakie przeprowadza w laboratorium, przybliżyła także strukturę zakładu. Uczniowie poznali drogę, jaką przebywa woda zanim trafi do kranów w naszych domach. W czerwcu będą mieli okazję wzorem poprzednich lat odwiedzić laboratorium na Stacji uzdatniania Wody w Załęczu.

Działania edukacyjne

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. 
zaprasza do współpracy jednostki oświaty 
w zakresie edukacji ekologicznej.

Korzystając z dotychczasowego doświadczenia zachęcamy do podjęcia z nami współpracy w zakresie:
•    Organizowania wycieczek szkół oraz przedszkoli po naszych Obiektach (Stacja Uzdatniania Wody w Załęczu, Oczyszczalnia Ścieków w Folwarku) - zgodnie z zapotrzebowaniem oraz zainteresowaniem.
•    Przeprowadzania terenowych lekcji ekologii (woda, ścieki) w naszych obiektach - tematyka zgodnie z zapotrzebowaniem oraz profilami zainteresowanych.
•    Praktyk uczniowskich lub studenckich - zgodnie z zapotrzebowaniem.
•    Wprowadzania w szkołach akcji propagujących picie wody z kranu -omawianie składu wody, badań itp.
•    Organizowania konkursów propagujących wiedzę o wodzie i ściekach.

Nr tel. do kontaktu:
ZWIK w Rawiczu, sp. z o.o.    
Daria Kwaśniewska                
Elżbieta Krawczyk               
 
65 546 10 59
65 546 28 50
65 546 76 49