Swiatowy Dzień Wody 2018

dzie wody 2018

Światowy Dzień Wody odbywa się każdego roku w dniu 22 marca.

Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992r. w celu uświadomienia państwom członkowskim, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku.

Tematem Światowego Dnia Wody 2018 jest ,, NATURA DLA WODY".

Działalność człowieka stanowi ogromne zagrożenia dla środowiska a tym samym ma wpływ na jakość i ilość wód powierzchniowych oraz podziemnych.

Mimo postępu cywilizacji, w dalszym ciągu 2,1 miliarda ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej!

Zużycie wody w Polsce z roku na rok wzrasta. Woda wykorzystywana jest głównie w gospodarstwach domowych, przemyśle oraz rolnictwie. Powoduje to ciągły wzrost ilości ścieków przemysłowych i komunalnych, co z kolei stanowi podstawowe zagrożenie dla wód powierzchniowych.

Naszym zadaniem jest podjęcie działań mających wpływ na poprawę stanu ekologicznego planety.

A co możemy zrobić żeby pomóc naszej Ziemi?

Pamiętajmy żeby mądrze wykorzystywać wodę, a zużytą oczyszczać!

Pamiętajmy również żeby:

- nie wylewać niepotrzebnie wody,

- używać zmywarki i pralki tylko wtedy, gdy są pełne,

- zakręcać kran podczas mycia zębów lub golenia się,

- zamiast codziennej kąpieli w dużej ilości wody brać szybki prysznic,

- unikać zbędnego spłukiwania toalety,

- oszczędnie podlewać trawnik.

Brak wody to brak możliwości produkowania żywności oraz dbania o higienę, co może być źródłem rozprzestrzeniania się wielu chorób.

Niech ten dzień będzie powodem do refleksji nad tym jak drogocenna jest woda dla życia ludzkiego i jak ważne jest dbanie o jej zasoby.