Światowy Dzień Wody 2019 – Leaving No One Behind

dzien wody 2019

W tym roku hasło w tłumaczeniu brzmi: ,,Dostęp do wody dla wszystkich”.

Powyższa sentencja wiąże się z tym, że w dalszym ciągu ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej oraz nie ma zapewnionych odpowiednich warunków sanitarnych.

Zmiany klimatu oraz degradacja środowiska w tym zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby zwiększają ryzyko suszy i powodzi w różnych regionach świata.

Ziemia potrzebuje powrotu do naturalnych mechanizmów funkcjonowania. Konieczne jest zalesianie zdegradowanych terenów, przywracanie naturalnych połączeń rzek z obszarami zalewowymi oraz odbudowa terenów podmokłych. Takie czynności są potrzebne w celu przywrócenia utraconej równowagi w gospodarowaniu zasobami wodnymi świata.

Oficjalna strona Światowego Dnia Wody 2019 dostępna jest pod linkiem:
http://www.worldwaterday.org/