ROZRUCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAWICZU

W związku z trwającymi pracami na terenie oczyszczalni ścieków w Rawiczu, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem  rozruchu, przeprowadzono rozruch nowopowstałego Węzła I w skład którego wchodzą:  OWT 1(Osadnik wtórny), OWT 2 (Osadnik wtórny), POF (Pompownia osadu i części pływających ) oraz KR 2 (Komora rozdziału przed osadnikami wtórnymi) oraz Węzła II w skład którego wchodzą: RB2 (Reaktor biologiczny nowy), BDT (Budynek dmuchaw z trafostacją), KR1 (Komora rozdziału na reaktory biologiczne), KOS (Komory osadowe), KPOR (Komora pomiarowa osadu recyrkulowanego).  W konsekwencji rozruchu, w dniu 03.12.2019 r. rozpoczęto pompowanie ścieków surowych na nowopowstałe obiekty RB2 (Reaktor biologiczny nowy), POF (Pompownia osadu i części pływających ), OWT (Osadniki wtórne).