PRACE TRWAJĄ.....

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. prowadzi  rozpoczętą w dniu 10.09.2018r. inwestycję pod nazwą ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu’’ .

Celem inwestycji jest unowocześnienie obiektów i procesów oczyszczania ścieków oraz dostosowanie oczyszczalni ścieków oraz parametrów oczyszczanych ścieków do obowiązujących norm i przepisów.

Koszt inwestycji opiewa na kwotę  33 783 585,90 zł, natomiast dofinansowanie na realizację Projektu  wynosi  17 509 785,37 zł. Przebudowie i rozbudowie podlegają niemal wszystkie obiekty obecnej oczyszczalni ścieków, najważniejsze z nich to dwa nowoczesne reaktory biologiczne natleniane wysokowydajnymi dmuchawami promieniowymi.

Ze względu na stale dopływające z miasta ścieki, prace budowlane prowadzone są podczas ciągłej eksploatacji oczyszczalni ścieków. Na ten moment ścieki są oczyszczane na nowo wybudowanym reaktorze biologicznym natomiast drugi z reaktorów w chwili obecnej jest poddawany przebudowie i modernizacji.

Zaawansowanie prac na budowie ocenia się na 80% a  inwestycja ma zostać zrealizowana do dnia 15.07.2020 r.