Inwestycje zaplanowane do realizacji :

  1. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rawiczu (droga pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. 11 Listopada oraz w ul. Cichej).
  2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków.
  3. Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków w ul. Poznańskiej w Sierakowie.
  4. Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków w ul. Łaszczyńskiej w Sierakowie.
  5. Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków w Żołędnicy.
  6. Zakup samochodu dla pogotowia wod-kan.
  7. Budowa sieci wod-kan:

- budowa sieci wodociągowej w Załęczu – około 300 m,

- budowa sieci wodociągowej w Masłowie, ul. Skowronkowa – około 430 m,

- budowa sieci wodociągowej w Słupi Kapitulnej (rejon cmentarza) – około 300 m,

- budowa kanalizacji sanitarnej w Sierakowie, ul. Dożynkowa oraz wzdłuż rowu – „Sierakowo Północ etap II” – około 1859 m,

- budowa kanalizacji sanitarnej w Żołędnicy – około 2291 m,

- budowa sieci wodociągowej w Folwarku, rejon ul. Długiej i Miodowej – około 700 m,

- budowa sieci wodociągowej w Sierakowie, ul. Łaszczyńska – około 1200 m.

Zadania projektowe przewidziane do realizacji :

  1. Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Dębnie Polskim, rejon ul. Wrocławskiej – około 120 + 120 m.
  2. Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w Słupi Kapitulnej (rejon cmentarza) – około 300 m.
  3. Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Masłowie/Folwarku, ul. Fiołkowa – około 1370 m