Budowa sieci wodociągowej w ul. Łaszczyńskiej w Sierakowie

W marcu br. zakończyły się prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej w Sierakowie w ul. Łaszczyńskiej.

Wykonawcą zadania była Firma Budowlana A. Matuszak z siedzibą w Piaskach (63-820) przy ul. B. Chrobrego 3.

W ramach inwestycji wybudowana została sieć wodociągowa o długości 1,16 km.

Nowy samochód dla pogotowia wod-kan

Od marca br. na terenie miasta można zobaczyć nowy samochód pogotowia wod-kan marki Peugeot.

Zakupu pojazdu dokonano na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.U.H „B&B” Leszek Brzozowski Sp.j. z siedzibą w Gostyniu (53.000,00 zł netto).