Folwark, dnia 14.02.2018 r.

K O M U N I K A T

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. informuje

odbiorców wody zamieszkałych w miejscowości Rawicz  przy ulicach:

Sarnowskiej, osiedle XXX-lecia

oraz  w miejscowości Sierakowo przy ulicach:

Łaszczyńskiej, Dożynkowej, Szklarniowej, Sadowniczej, Owocoej oraz Łąkowej

że w związku z pracami  na sieci wodociągowej

w dniu 14.02.2018 r. od godz. 11.30 do godz. 14.30

nastąpi przerwa w dostawie wody.

Za zaistniałą sytuacje ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.