aktualne

  1. Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp.  z o.o. realizuje budowę nowych odcinków sieci wodociągowej w n/w rejonach:

- Dębno Polskie, w ul. Miętowa;

- Szymanowo, ul. Pogodna oraz wzdłuż torów kolejowych do ul. Radosnej;

- Rawicz-Sarnowa, ul. Wiatraczna.

W ramach zadania zostanie wybudowana sieć wodociągowa o łącznej długości około 1,35 km.

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębnie Polskim i Sierakowie

W październiku br. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  podpisał umowę na realizację powyższego zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym CHOD-DRÓG Przemysław Andrzejewski, z siedzibą przy ul. Kwiatowej 11, 63-840 Krobia.

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Dębnie Polskim w ul. Miętowej, Manewrowej i Przylesie oraz w Sierakowie w ul. Warzywniczej.

W ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 0,7 km

Termin zakończenia robót budowlanych: grudzień 2019 r.