aktualne

      1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków.

      2. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Rynek w Rawiczu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. w porozumieniu z Gminą Rawicz w ramach inwestycji pn. „Rewitalizacja Rynku i deptaków na ulicach: Wojska Polskiego i 17 Stycznia w Rawiczu - ETAP 1 - Rewitalizacja Rynku w Rawiczu” realizuje przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie rawickiego rynku.

Zadanie obejmuje wymianę sieci wod-kan wraz z przyłączami do budynków.

Termin zakończenia robót budowlanych: 30 kwiecień 2020 r.

 

     3. Wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 5 na terenie ujęcia wód podziemnych w m. Łaszczyn

W październiku br. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  podpisał umowę na wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 5 na terenie ujęcia wód podziemnych w m. Łaszczyn z Centrum Recykling Transportu i Górnictwa Sp. z o.o. Al. T. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź.

Zadanie obejmuje wykonanie odwiertu studziennego wraz z uzbrojeniem.

Powyższe działania mają na celu zapewnienie niezawodności ciągłości dostawy wody do mieszkańców.

Termin zakończenia I etapu robót budowlanych: grudzień 2019 r., II etapu: kwiecień 2020r.