Planowane

Inwestycje zaplanowane do realizacji w 2020 r.:

Zakupy środków trwałych:

 1. Agregat prądotwórczy w obudowie 32kW.
 2. Ładowarka teleskopowa – oczyszczalnia ścieków.

Przebudowa sieci i rozbudowa obiektów:

 1. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
 2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków.
 3. Odwiert studni głębinowej nr 4 - SUW Załęcze.
 4. Projekt i odwiert studni głębinowej – ujęcie wody podziemnej w Łaszczynie.
 5. Wykup gruntu pod budowę studni głębinowej nr 4 - SUW Załęcze.
 6. Projekt budowy studni głębinowej nr 4 – SUW Załęcze.
 7. Koszt nieodpłatnego przejęcia gruntu i trafostacji od KOWR (dz.152/14).
 8. Przebudowa zasilania ujęcia wody w Świniarach.
 9. Przebudowa sieci wod-kan – Rynek w Rawiczu.
 10. Przebudowa sieci wod-kan – ul. Wojska Polskiego i 17 Stycznia w Rawiczu.
 11. Wykonanie zabudowy do agregatu – hydrofornia w Słupi Kapitulnej.

Budowa sieci wod-kan:

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej - Folwark (ul. Miodowa)/Kąty.
 2. Budowa sieci wodociągowej - Sierakowo, ul. Poznańska.
 3. Budowa sieci wodociągowej - Rawicz, ul. Kamienista/Sarnowska.
 4. Budowa sieci wodociągowej  - Folwark, ul. Fiołkowa.

Zadania projektowe:

 1. Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej – Masłowo/Folwark, rejon ul. Fiołkowej.
 2. Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej – Łaszczyn, Izbice.
 3. Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej – Folwark (ul. Miodowa)/Kąty.
 4. Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – Masłowo, rejon ul. Bocianiej.
 5. Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – rejon ul. Ślusarskiej i Wrocławskiej.
 6. Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej – Folwark, ul. Fiołkowa.