Planowane

Inwestycje zaplanowane do realizacji w 2021 r.:

Zakupy środków trwałych:

                - samochód z zabudową skrzyniową

Przebudowa sieci i rozbudowa obiektów:

              -  odwiert studni głębinowej dla ujęcia SUW Załęcze

              -  modernizacja SUW Załęcze

              -  przebudowa sieci wod-kan – deptaki

              - projekt garaży

              - projekt kolektora odpływowego z Oczyszczalni

Budowa sieci wod-kan:

              - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łaszczyn – Izbice – etap I

              - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Folwark ul. Miodowa – etap I

              - budowa sieci wod- kan Dębno Polskie – rejon ul. Wrocławskiej

              - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Folwark/Masłowo rejon ul. Kołłątaja