Budowa kanalizacji sanitarnej w Rawiczu i Szymanowie oraz budowa sieci wodociągowej i rurociągu tłocznego wraz z przepompownią ścieków w Sierakowie.

W sierpniu br. została zakończona inwestycja realizowana przez Firmę Budowlaną A. Matuszak Sp. j. z siedzibą w Piaskach. Roboty budowlane polegały na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Kurcewiczówny w Rawiczu i w ul. Radosnej w Szymanowie. Łącznie wybudowano 608,75 m kolektora grawitacyjnego. Firma Matuszak realizowała również w tym samym czasie budowę sieci wodociągowej i rurociągu tłocznego wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Poznańskiej miejscowości Sierakowo (na odcinku od skrzyżowania ul. Rzemieślniczej i Cechowej do Ronda WOŚP). W wyniku realizacji zadania wybudowano 669,70 m sieci wodociągowej oraz 673,30 m rurociągu tłocznego.

Nowy odwiert hydrogeologiczny IIIC w m. Świniary na ujęciu wody podziemnej Załęcze – Świniary - Borowno

W grudniu 2016r. zakończono prace związane z wykonaniem nowego odwiertu hydrogeologicznego IIIC w m. Świniary na ujęciu wody podziemnej dla miasta Rawicza. Prace geologiczne prowadziła firma HYDROSERVIS Zakład Geologiczno – Wiertniczy sp.j. z Poznania. Po uzyskaniu decyzji wodno-prawnej oraz dokumentów geologicznych, co miało miejsce w pierwszej połowie 2017r., studnia została włączona do eksploatacji.

Budowa sieci wodociągowej w Rawiczu, Folwarku, Sierakowie, Masłowie i Żylicach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zrealizował w bieżącym roku budowę 5 odcinków sieci wodociągowej w poniższych rejonach: 
- ul. Kurcewiczówny w Rawiczu,
- ul. Miodowa w Folwarku,
- ul. Czeladnicza w Sierakowie,
- ul. Modrzewiowa w Masłowie,
- Żylice

W wyniku realizacji zadania wybudowano łącznie 1.258,20 m sieci wodociągowej.

Zakup agregatu prądotwórczego na hydrofornię w Łaszczynie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. w miesiącu listopadzie dokonał zakupu agregatu prądotwórczego na hydrofornię w Łaszczynie w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody w przypadku przerwy w dostawie prądu. Agregat jest umiejscowiony na zewnątrz budynku, posiada zabudowę z siatki oraz zadaszenie.

Zadanie zrealizowała firma:
EL-TIM Leszek Szymański
z/s Górczyna 47/1
67-407 Szlichtyngowa