Nowy odwiert hydrogeologiczny IIIC w m. Świniary na ujęciu wody podziemnej Załęcze – Świniary - Borowno

W grudniu 2016r. zakończono prace związane z wykonaniem nowego odwiertu hydrogeologicznego IIIC w m. Świniary na ujęciu wody podziemnej dla miasta Rawicza. Prace geologiczne prowadziła firma HYDROSERVIS Zakład Geologiczno – Wiertniczy sp.j. z Poznania. Po uzyskaniu decyzji wodno-prawnej oraz dokumentów geologicznych, co miało miejsce w pierwszej połowie 2017r., studnia została włączona do eksploatacji.