I. ZAKUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

W 2017 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zakupił:

- drukarkę wielofunkcyjną,

- wentylator przeciwwybuchowy,

- rusztowanie jezdne,

- zdrój wody pitnej,

- deszczomierz wagowy,

- aparat do nawiercania sieci pod ciśnieniem.

Na w/w zakupy spółka przeznaczyła 48.733,80 zł netto.

II. PRZEBUDOWA SIECI I ROZBUDOWA OBIEKTÓW

1. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. S. Mikołajewicza w Rawiczu

W czerwcu 2017 r. zakończyły się prace związane z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Stanisława Mikołajewicza w Rawiczu. Wykonawcą robót budowlanych było PHU„CHOD-DRÓG” Przemysław Andrzejewski z siedzibą w Krobi przy ul. Kwiatowej 11. W ramach inwestycji przebudowana została sieć wodociągowa (około 280 m) wraz z przyłączami do granicy posesji oraz sieć kanalizacji sanitarnej (około 298 m) wraz z przyłączami do granicy posesji.

2. Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Rawiczu

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

3. Budowa linii kablowej Sn do SUW Załęcze

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. pobudował nową linię kablową średniego napięcia  15kV, która poprawi jakości zasilania dla Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Handlowo-Usługowa ENERGOTECH Krzysztofa Palicy z Leszna ul. Bojanowskiego 14. Prace zostały ukończone 21 czerwca 2017r, natomiast dwa dni później linię włączono do eksploatacji.

4. Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków w ul. Poznańskiej, Łaszczyńskiej oraz w Żołędnicy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zlecił wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zasilania energetycznego przepompowni ścieków przy ul. Poznańskiej i Łaszczyńkiej w Sierakowie. W rejonie Ronda WOŚP wybudowano stacje transformatorową do zasilania przepomowni ścieków.

W celu zrealizowania inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żołędnica” Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. rozpoczął procedury związane z wykupem niezbędnego gruntu, na którym wg dokumentacji projektowej ma być zlokalizowana przepompownia ścieków.

Na w/w zadania spółka przeznaczyła 843.792,48 zł netto.

III. BUDOWA SIECI WOD-KAN

1.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowej w Masłowie

W ramach zadania wybudowana została sieć wodociągowa o długości około 179 m oraz rurociągi grawitacyjne kanalizacji sanitarnej o długości 171 m. Budowę prowadziła Firma Budowlana A. Matuszak z siedzibą w Piaskach przy ul. B. Chrobrego 3. Prace zakończyły się w grudniu 2017 r.

2.Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miejscowości Sierakowo – etap I

W ramach zadania wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Łaszczyńskiej w Sierakowie. Zakres robót obejmował budowę: rurociągu grawitacyjnego z rur Ø315 mm – 224 m i Ø200 mm – 920 m, rurociągu tłocznego z rur Ø160 mm - 924 m oraz przepompowni ścieków. Wykonawcą zadania była firma „ROBKOM” sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Poznańskiej 29H. Prace zakończyły się w grudniu 2017 r.

3.Budowa kanalizacji sanitarnej w Żołędnicy – droga przy stawie

W marcu 2017 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. rozpoczął budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żołędnica.

W tym roku został wykonany odcinek w drodze wewnętrznej przy stawie. Roboty budowlane polegały na wybudowaniu kanału grawitacyjnego o długości 103 m wraz przyłączami do 5 posesji. Wykonawcą w/w zakresu była firma budowlana A. Matuszak sp.j. z siedzibą w Piaskach przy ul. B. Chrobrego 3. 

Wybudowany odcinek będzie nieczynny do momentu skanalizowania całej wioski i uruchomienia przepompowni ścieków.

Spółka rozpocznie budowę pozostałej część kanalizacji sanitarnej po otrzymaniu dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska. Planowany termin zakończenia skanalizowania całej miejscowości: listopad 2018 r.

4.Budowa sieci wodociągowej w Szymanowie, Łaszczynie, Łąkcie i Sierakowie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zrealizował w bieżącym roku budowę 4 odcinków sieci wodociągowej w poniższych rejonach:

- ul. Życzliwa w Szymanowie,

- ul. Podgórna w Sierakowie,

- Łąkta,

- Łaszczyn.

W wyniku realizacji zadania wybudowano łącznie 1142 m sieci wodociągowej.

5.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowych odcinków sieci wodociągowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zlecił wykonanie dokumentacji projektowych na budowę nowych odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach:

- Załęcze (w drodze gminnej w kierunku Ronda Załęcze);

- Masłowo, ul. Skowronkowa;

- Sierakowo, ul. Łaszczyński;

- Folwark, rejon pomiędzy ul. Władysława IV i ul. Miodową.

Na w/w zadania spółka przeznaczyła 1.241.553,65 zł netto.