II. PRZEBUDOWA SIECI I ROZBUDOWA OBIEKTÓW

1.Modernizacja centralnego ogrzewania na terenie Hydroforni Łaszczyn

Na terenie hydroforni wiejskiej w Łaszczynie zakończyły się roboty budowlane polegające na budowie nowego przyłącza gazowego oraz na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej, którą to gaz będzie doprowadzony do źródła ciepła, tj. kotła gazowego. Ogrzewanie gazowe pozwoli na ekologiczne, wygodne oraz bezobsługowe ogrzewanie pomieszczeń obiektu.