III. BUDOWA SIECI WOD-KAN

1.Budowa kanalizacji sanitarnej – Sierakowo Północ – etap III i IV

W styczniu 2019 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  podpisał umowę na realizację powyższego zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym CHOD-DRÓG Przemysław Andrzejewski, z siedzibą przy ul. Kwiatowej 11, 63-840 Krobia.

Roboty budowlane zakończyły się w kwietniu 2019 r.

Zadanie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Szklarniowej, Warzywniczej, Sadowniczej, Łąkowej i Owocowej oraz sieci wodociągowej w ul. Warzywniczej w Sierakowie.

W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi o łącznej długości 2,29 km oraz sieć wodociągową o długości 1 km.

2.Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej w Rawiczu

W kwietniu 2019 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  podpisał umowę na realizację powyższego zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym CHOD-DRÓG Przemysław Andrzejewski, z siedzibą przy ul. Kwiatowej 11, 63-840 Krobia.

Roboty budowlane polegały na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Myśliwskiej i Cepurskiego w Rawiczu o długości około 0,15 km.

 

3.Budowa sieci wodociągowej w Dębnie Polskim

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zrealizował budowę sieci wodociągowej w Dębnie Polskim w ul. Poziomkowej. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o długości około 200 m.

 

4.Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp.  z o.o. zrealizował budowę nowych odcinków sieci wodociągowej w n/w rejonach:

- Dębno Polskie, w ul. Miętowa;

- Szymanowo, ul. Pogodna oraz wzdłuż torów kolejowych do ul. Radosnej;

- Rawicz-Sarnowa, ul. Wiatraczna.

- Żołędnica.

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągowa o łącznej długości około 1,69 km.

 

5.Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębnie Polskim i Sierakowie

W październiku 2019 r.  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  podpisał umowę na realizację powyższego zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym CHOD-DRÓG Przemysław Andrzejewski, z siedzibą przy ul. Kwiatowej 11, 63-840 Krobia.

Zadanie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej w Dębnie Polskim w ul. Miętowej, Manewrowej i Przylesie oraz w Sierakowie w ul. Warzywniczej.

W ramach zadania wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 0,7 km

6. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowych odcinków sieci wod-kan

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zlecił wykonanie dokumentacji projektowych na budowę nowych odcinków sieci wod-kan w miejscowościach:

- Sierakowo, ul. Warzywnicza – kanalizacja sanitarna;

- Dębno Polskie, ul. Miętowa, Manewrowa i Przylesie – kanalizacja sanitarna;

- Rawicz, ul. Wiatraczna – sieć wodociągowa;

- Szymanowo, ul. Pogodna oraz Rawicz wzdłuż torów kolejowych – sieć wodociągowa;

- Żołędnica – sieć wodociągowa;

- Dębno Polskie, ul. Miętowa – sieć wodociągowa;

- Sierakowo, ul. Poznańska – sieć wodociągowa;

- Rawicz, ul. Kamienista/Sarnowska – sieć wodociągowa.

Na w/w zadania Spółka przeznaczyła: 2 529 528,70 zł netto.