III. BUDOWA SIECI WOD-KAN

1.Budowa kanalizacji sanitarnej – Sierakowo Północ – etap III i IV

W styczniu 2019 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  podpisał umowę na realizację powyższego zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym CHOD-DRÓG Przemysław Andrzejewski, z siedzibą przy ul. Kwiatowej 11, 63-840 Krobia.

Roboty budowlane zakończyły się w kwietniu 2019 r.

Zadanie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Szklarniowej, Warzywniczej, Sadowniczej, Łąkowej i Owocowej oraz sieci wodociągowej w ul. Warzywniczej w Sierakowie.

W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi o łącznej długości 2,29 km oraz sieć wodociągową o długości 1 km.

2.Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej w Rawiczu

W kwietniu 2019 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  podpisał umowę na realizację powyższego zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym CHOD-DRÓG Przemysław Andrzejewski, z siedzibą przy ul. Kwiatowej 11, 63-840 Krobia.

Roboty budowlane polegały na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Myśliwskiej i Cepurskiego w Rawiczu o długości około 0,15 km.

 

3.Budowa sieci wodociągowej w Dębnie Polskim

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. zrealizował budowę sieci wodociągowej w Dębnie Polskim w ul. Poziomkowej. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o długości około 200 m.