II. PRZEBUDOWA SIECI I ROZBUDOWA OBIEKTÓW

1. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu
Trwa modernizacja Stacji Uzdatniona Wody w Załęczu. To w ostatnim czasie druga największa w historii rawickich wodociągów inwestycja, która kosztować będzie prawie 15 mln zł brutto.
We wrześniu 2021 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. podpisał umowę na realizacje zadania z konsorcjum firm: HYDRO-MARKO sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Jarocinie oraz PROINVEST sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu.
Roboty budowlane rozpoczęły się w październiku 2021 r., a zakończenie prac na obiekcie zaplanowane jest koniec maja 2023 r.
Inwestycja ma szeroki zakres robót i  obejmuje część budowlaną, elektryczną, technologiczną i sanitarną. Przebudowa odbywa się w taki sposób aby zapewnić ciągłość pracy stacji.
Przebudowa SUW w Załęczu to przede wszystkim kompleksowa modernizacja hali uzdatniania wody. Wszystko, co jest związane z uzdatnianiem wody zostanie wymienione na nowe. W budynku pompowni wszystkie urządzenia uzdatniania i dystrybucji wody zostaną wymienione na nowe i będą pracować w niezmiennym układzie technologicznym. Filtry ciśnieniowe, które do tej pory usytuowane były poza budynkiem, zostaną wymienione na nowe i umieszczone w wewnątrz pompowni. Woda uzdatniona gromadzona będzie w dwóch istniejących zbiornikach retencyjnych (pojemność 2 x 1000 m3), które zostaną poddane gruntownej renowacji wraz z wymianą całego orurowania. W chwili obecnej wodę uzdatnioną tłoczy do sieci wodociągowej zestaw pompowy składający się z 3 pomp. Po modernizacji, sieć wodociągowa zasilana będzie za pomocą 5 pomp. Wszystkie sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie obiektu zostaną wymienne na nowe.
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wydajności ujęcia, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, a także zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody do mieszkańców Rawicza oraz okolicznych miejscowości. SUW Załęcze to jedyna stacja, która zaopatruje w wodę miasto Rawicz oraz miejscowości: Załęcze, Masłowo, Warszewo, Sierakowo, Folwark, Kąty, część Dębna Polskiego a także wsie po stronie gminy Wąsosz.
Zadanie obejmuje przebudowę budynku socjalno –technicznego, nadbudowę i przebudowę budynku pompowni  wraz z budową fundamentów pod urządzenia uzdatniania wody. W samym budynku stacji przebudowana zostanie dyspozytornia oraz zaplecze socjalne wraz z wykonaniem instalacji sanitarnych: wod., kan., c.o., wentylacji, klimatyzacji i osuszania powietrza. Inwestycja przewiduje również budowę kontenerowej stacji transformatorowej oraz nowych linii zasilających i instalacji elektrycznych.
Modernizacja uwzględnia także montaż pompy ciepła oraz instalacji paneli fotowoltaicznych.
Cała inwestycja przyczyni się do optymalizacji kosztów eksploatacyjnych obiektu.
Rawickie wodociągi zaopatrują w wodę miasto Rawicz oraz inne miejscowości z 11 studni głębinowych zlokalizowanych na terenie Świniar, Borowna, Wodnik i Załęcza. W samym Załęczu, na terenie Stacji Uzdatniania Wody usytuowane są 2 studnie, które zostaną w ramach zadania wyposażone w nową armaturę wraz z orurowaniem oraz naziemną obudowę z tworzywa.
W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji ujęcia i stacji oraz uzyskiwania niezbędnych informacji o rzeczywistych parametrach technicznych rozbudowany zostanie również istniejący systemu monitoringu i sterowania procesem uzdatniania wody.
 
Inwestycja jest finansowana w formie pożyczki (częściowo umarzalnej) z programu pn. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

2. W celu redukcji kosztów zakupu energii elektrycznej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. wybudował dwie instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 88 kWp.

- Oczyszczalnia ścieków w Rawiczu - 49,05 kWp.

- Hydrofornia w Łaszczynie – 39,24 kWp.

Na realizację inwestycji Spółka przeznaczyła 495 000,00 zł.

 

3. Budowa studni głębinowej w Dębnie Polskim

W celu poprawy wydajności eksploatacyjnej ujęcia Dębno Polskie wykonano nowy odwiert studzienny w miejscowości Dębno Polskie.

Inwestycja zrealizowana została na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę, socjalno-bytowe mieszkańców oraz technologiczne firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Rawicz.