III. BUDOWA SIECI WOD-KAN

1. Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej w Sierakowie, Dębnie Polskim i Folwarku.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. realizował budowę nowych odcinków sieci wodociągowej. Wykonano sieć wodociągową w ul. Czeladniczej w Sierakowie o łącznej długości 266 m. W roku 2022 rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w m. Dębno Polskie w rejonie ul. Rawickiej oraz w m. Folwark przy ul. Miodowej. Planuje się wybudować wodociągi o łącznej długości około 640 m. Wszystkie roboty związane z budową sieci wodociągowej prowadzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaszczynie – etap II.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaszczynie odbywać będzie się etapami. W ramach II etapu wykonano kanalizacje grawitacyjną o długości około 735 m. Inwestycje realizowała firma Giera Inżynieria Środowiska Mateusz Giera z siedzibą w Lasocicach.