Apel

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                Rawicz dnia 18.06.2021r.

                                                                                                                                                                                                                                                                    

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. 

apeluje do mieszkańców Gminy Rawicz i właścicieli działek rekreacyjnych, o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz ograniczenie do minimum podlewania trawników i przydomowych ogródków, a także napełniania basenów i mycia pojazdów w czasie obecnie panujących upałów.

Jednocześnie informujemy, iż nadmierne zużycie wody powoduje znaczący spadek ciśnienia wody w wodociągu uniemożliwiający normalne korzystanie z wody.

Szanujmy się nawzajem i pamiętajmy, że nie jesteśmy sami!

 

 


komunikat e-faktura

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że od listopada 2019 r. istnieje możliwość wystawiania i przesyłania faktur za usługi świadczone przez ZWIK w Rawiczu sp. z o.o. drogą elektroniczną (e-faktury).

E-faktury mogą być wysyłane do Nabywcy drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail, po uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur poprzez podpisanie i dostarczenie w formie pisemnej Oświadczenia o zgodzie, którego wzór dostępny jest na stronie www.zwikrawicz.pl oraz w siedzibie ZWIK w Rawiczu sp. z o.o.:  Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz.    

Awaria na ul. Mickiewicza

Folwark, dnia 14.12.2021

 

 

K O M U N I K A T

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. informuje odbiorców wody zamieszkałych

w Rawiczu przy ul. Mickiewicza , 3 Maja , Średniej , Sikorskiego, Kopernika  i okoliczne

że w związku z awarią na sieci wodociągowej

w dniu 14.12.2021 r. (wtorek) od godz. 15.30 do godz. 20.00

może nastąpić obniżenie ciśnienia wody,  lub  przerwa w dostawie wody.

W związku z powyższym może nastąpić okresowe zabarwienie wody.

 

Za zaistniałą sytuacje ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.

 

Czytaj więcej...