Awaria - Południowa , Glinki , Długa , Półwiejska

                                                                                                                                                                        Folwark, dnia 13.11.2019

                                                                                      

K O M U N I K A T

                  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowości:

Rawicz  przy ulicach : Południowej , Glinki , Bocznej , Półwiejskiej , Sienkiewicza , Winiary , Długiej ,Kmicica , Sobieskiego , Czarnieckiego , Jana Kazimierza , Władysława IV , Kurcewiczówny  

że w związku z pracami na sieci wodociągowej

 w dniu 13.11.2019  w godzinach  od 08.00:00 do 13:00

może nastąpić przerwa w dostawie wody.

 Za powstałe utrudnienia ZWiK w Rawiczu przeprasza odbiorców wody.

 

 

komunikat e-faktura

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że od listopada 2019 r. istnieje możliwość wystawiania i przesyłania faktur za usługi świadczone przez ZWIK w Rawiczu sp. z o.o. drogą elektroniczną (e-faktury).

E-faktury mogą być wysyłane do Nabywcy drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail, po uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur poprzez podpisanie i dostarczenie w formie pisemnej Oświadczenia o zgodzie, którego wzór dostępny jest na stronie www.zwikrawicz.pl oraz w siedzibie ZWIK w Rawiczu sp. z o.o.:  Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz.    

Sarnowa

                                                               

Folwark, dnia 05.11.2019

                                                                                      

K O M U N I K A T

 

                  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowości Rawicz- Sarnowa 

że w związku z awarią na sieci wodociągowej

 w dniu 06.11.2019  w godzinach  od 08.00:00 do 13:00

może nastąpić przerwa w dostawie wody.

Za powstałe utrudnienia ZWiK w Rawiczu przeprasza odbiorców wody.

.

 

AWARIA UL.Sucharskiego

Rawicz dnia 23.10.2019

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

 informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowości Rawicz

przy ulicy Sucharskiego

 że w związku z awarią  na sieci wodociągowej

w dniu 23.09.19r. w godzinach  od 8:00 do 12:00

nastąpi przerwa w dostawie wody.

 

 W związku z powyższym może wystąpić zabarwienie wody.

Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.

 

Kurtyna wodna

W dniu 03.06.2019r. na deptaku przy ul. Wojska Polskiego w Rawiczu została zamontowana kurtyna wodna. Kurtyna ta ma służyć poprawie komfortu mieszkańcom w trakcie upałów. Przypominamy, że w ubiegłych latach dwukrotnie nastąpiła dewastacja urządzenia, stąd apel i prośba o właściwą eksploatację urządzenia oraz szanowanie tego wspólnego dobra.