01.12.2022

 

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowości:

Łąkta

że w związku z awarią na sieci wodociągowej

w dniu 01.12.2022r.

w godzinach od 8:00 do 12:00

może nastąpić obniżenie ciśnienia bądź przerwa w dostawie wody.

W związku z powyższym może wystąpić okresowe przebarwienie wody.

 

Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.

komunikat e-faktura

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że od listopada 2019 r. istnieje możliwość wystawiania i przesyłania faktur za usługi świadczone przez ZWIK w Rawiczu sp. z o.o. drogą elektroniczną (e-faktury).

E-faktury mogą być wysyłane do Nabywcy drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail, po uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur poprzez podpisanie i dostarczenie w formie pisemnej Oświadczenia o zgodzie, którego wzór dostępny jest na stronie www.zwikrawicz.pl oraz w siedzibie ZWIK w Rawiczu sp. z o.o.:  Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz.    

Komunikat

Rawicz 10.09.2022

 

 KOMUNIKAT !      


Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Zielona Wieś, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Zielona Wieś, Wydawy, Łąkta, Czarny Las (nr 1-10B) 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. informuje, że w związku z przeprowadzonymi badaniami kontrolnymi przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu wykazały, że jakość wody z wodociągu publicznego Zielona Wieś odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie mętności, manganu i żelaza oraz pod względem bakteriologicznym. W związku z powyższym mieszkańcy miejscowości: Zielona Wieś, Wydawy, Łąkta, Czarny Las (nr 1-10B) od dnia 09.09.2022 r. będą zaopatrywani w wodę z wodociągu publicznego Słupia Kapitulna.

 Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

 

Kurtyna wodna

W dniu 03.06.2019r. na deptaku przy ul. Wojska Polskiego w Rawiczu została zamontowana kurtyna wodna. Kurtyna ta ma służyć poprawie komfortu mieszkańcom w trakcie upałów. Przypominamy, że w ubiegłych latach dwukrotnie nastąpiła dewastacja urządzenia, stąd apel i prośba o właściwą eksploatację urządzenia oraz szanowanie tego wspólnego dobra.