AWARIA NA WAŁY T.KOŚCIUSZKI

Rawicz, dnia 19.07.2019

 

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowości Rawicz przy ulicach:

Wały T.Kościuszki, Wały J.Dąbrowskiego, Myśliwskiej, E.Plater

że w związku z  awarią na sieci wodociągowej

w dniu 19.07.2019 r. od godz. 13.00 do 18.00

może nastąpić przerwa w dostawie wody.

Za zaistniałą sytuacje ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.

Dębno Polskie ,Szymanowo

   Rawicz dnia 19.07.2019r.

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

 informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowości:

Dębno Polskie , Szymanowo

 że w związku z pracami  na sieci wodociągowej

w dniu 22.07.19r. w godzinach  od 10:00 do 13:00

nastąpi przerwa w dostawie wody.

 W związku z powyższym może wystąpić okresowe

                                      zabarwienie wody.

Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.

Kurtyna wodna

W dniu 03.06.2019r. na deptaku przy ul. Wojska Polskiego w Rawiczu została zamontowana kurtyna wodna. Kurtyna ta ma służyć poprawie komfortu mieszkańcom w trakcie upałów. Przypominamy, że w ubiegłych latach dwukrotnie nastąpiła dewastacja urządzenia, stąd apel i prośba o właściwą eksploatację urządzenia oraz szanowanie tego wspólnego dobra.