Apel

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                Rawicz dnia 27.06.2022r.

                                                                                                                                                                                                                                                              

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. 

apeluje do mieszkańców Gminy Rawicz, że w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz okresem bezdeszczowym o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z sieci wodociągowej. Prosimy o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów spożywczych i socjalnych oraz ograniczenie używania wody do podlewania trawników, ogrodów, mycia samochodów oraz napełniania przydomowych basenów.

Jednocześnie informujemy, iż nadmierne zużycie wody powoduje znaczący spadek ciśnienia wody w wodociągu co uniemożliwia normalne korzystanie z wody.

Liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji i dziękujemy za wyrozumiałość!

 

 


komunikat e-faktura

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że od listopada 2019 r. istnieje możliwość wystawiania i przesyłania faktur za usługi świadczone przez ZWIK w Rawiczu sp. z o.o. drogą elektroniczną (e-faktury).

E-faktury mogą być wysyłane do Nabywcy drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail, po uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur poprzez podpisanie i dostarczenie w formie pisemnej Oświadczenia o zgodzie, którego wzór dostępny jest na stronie www.zwikrawicz.pl oraz w siedzibie ZWIK w Rawiczu sp. z o.o.:  Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz.    

KOMUNIKAT

                                                                                                                                                                                                                                                                             Rawicz dnia 10.06.2022r.

 

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowości:

Dębno Polskie z wyjątkiem ulic:

Manewrowa, Anyżowa, Rumiankowa Pod Lasem, Miętowa,

Rawicka  od nr 101 do nr 115 oraz Hotel Maria,

że w związku z pracami na sieci wodociągowej

 w dniu 13.06.2022 w godz. od 08:00 do 11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

 W związku z powyższym, może nastąpić okresowe zabarwienie wody.

 Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.