Awaria Łąkta

                                                                       

                                                                                                                                                               Rawicz dnia 28.12.2021

 

 

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

 informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowościach:

                                                                                     Zielona Wieś, Łąkta i Wydawy,

 że w związku z awarią  na sieci wodociągowej

w dniu 28.12.2021r. w godzinach  od 11:00 do 12:30

może nastąpić  obniżenie ciśnienia oraz przerwa w dostawie wody.

 W związku z powyższym może wystąpić okresowe  zabarwienie wody.

Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody