Folwark, dnia 04.10.2019 r.

K O M U N I K A T

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. informuje odbiorców wody zamieszkałych

w miejscowości Żylice :

w że w związku z awarią sieci wodociągowej

spowodowanej podczas budowy przebudowy drogi

w dniu 04.10.2019 r. (piątek) od godz. 12.20.00 do godz. 16.00

może nastąpić  przerwa w dostawie wody.

Za zaistniałą sytuacje ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody