Awaria

                                                                                                                                                                               

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

 informuje odbiorców wody zamieszkałych w Masłowie

 że w związku z awarią na sieci wodociagowej 

w dniu 04.12.2023 roku w godzinach 9:00-14.00

może nastąpić przerwa w dostawie wody lub obniżone ciśnienie.

W związku z powyższym, może nastąpić okresowe zabarwienie wody.

Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.