Komunikat

                                                                                                                                                                               

  KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

 informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowości Sierakowo  przy ul:

Cechowej, Spóldzielczej, Rzemieślniczej, Leśnej i Czeladniczej,

że w związku z  pracami  na sieci wodociągowej,

w dniu 21.02.2023 w godz. od 10:00 do 13:00

może nastąpić przerwa w dostawie wody.

W związku z powyższym, może nastąpić okresowe zabarwienie wody.

Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.