Komunikat

Rawicz 22.12.2022

 

 KOMUNIKAT !      


Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Zielona Wieś, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Zielona Wieś, Wydawy, Łąkta, Czarny Las (nr 1-10B) 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. informuje, że jakość wody z wodociągu publicznego Zielona Wieś spełnia wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi .

Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze.