Apel

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                Rawicz dnia 18.06.2021r.

                                                                                                                                                                                                                                                                    

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. 

apeluje do mieszkańców Gminy Rawicz i właścicieli działek rekreacyjnych, o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz ograniczenie do minimum podlewania trawników i przydomowych ogródków, a także napełniania basenów i mycia pojazdów w czasie obecnie panujących upałów.

Jednocześnie informujemy, iż nadmierne zużycie wody powoduje znaczący spadek ciśnienia wody w wodociągu uniemożliwiający normalne korzystanie z wody.

Szanujmy się nawzajem i pamiętajmy, że nie jesteśmy sami!