Awaria ul. Sportowa

Folwark, dnia 04.07.2020

                                                                                      

      KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

 informuje odbiorców wody zamieszkałych w

Rawiczu przy ul. :

          Sportowej , Saperskiej , G.Roweckiego , Brzozowej , Sosnowej , Akacjowej ,Świerkowej ,Topolowej ,

                                                         Świętojańskiej, Słonecznej , Kwiatowej i okolicznych ,

że w związku z awarią  na sieci wodociągowej

w dniu 04.07.2020

w godz. od 17:30 do 21:00

nastąpi  przerwa w dostawie wody

Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców.