Wybór nowego Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

Z dniem 30 czerwca 2021 roku, po 25 latach pracy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu na zasłużoną emeryturę  odszedł  wieloletni  Prezes Zarządu Pan Grzegorz Matysiak, który w tym roku obchodzi także 50-lecie pracy zawodowej.

Jego następcą , wyłonionym w drodze konkursu został Pan Robert Garczyński, który kieruje rawickim ZWiK od dnia 01.07.2021 roku