Remont kanalizacji sanitarnej w ul. Bączkiewicza w Rawiczu.

W grudniu 2015r. ZWiK w Rawiczu wymienił odcinek sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy blokami przy ul. Bączkiewicza 1 i 2. Roboty budowlane polegały na wymianie odcinka o długości 25 m z rur o średnicy 400 mm. W wyniku zadania dokonano również wymiany studni kanalizacyjnej.

Remont odcinka sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Rawiczu.

W lipcu 2015r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu rozpoczął remont odcinka sieci wodociągowej w ul. Słonecznej na odcinku pomiędzy ul. 11 Listopada i Saperskiej w Rawiczu.
Istniejący wodociąg podlegający remontowi wykonany jest z rur azbestocementowych, które zostaną wymienione po tej same trasie na rury z PVC.

Remont posadzki w hali wirówki na Oczyszczalni Ścieków w Rawiczu

W miesiącu październiku 2015r. zakończono remont posadzki w hali wirówki w stacji odwadniania osadów na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Półwiejskiej 20 w Rawiczu. Prace remontowe polegały na skuciu dotychczasowej wyeksploatowanej posadzki oraz montażu antypoślizgowych płytek bazaltowych na przygotowanym podłożu. Zrealizowane prace miały na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy w hali wirówki w czasie procesu odwadniania osadów.

Remont przepompowni ścieków przy ul. Przyjemskiego w Rawiczu.

We wrześniu 2015r. zakończono remont przepompowni ścieków przy ul. Przyjemskiego w Rawiczu. Prace remontowe polegały na wymianie istniejącego orurowania w pompowni wraz z wykonaniem całej instalacji napływowej i rurociągu tłocznego. Renowacji poddano również wnętrze zbiornika przepompowni. Naprawiono ściany, dno i strop zbiornika oraz zamontowano wkładkę bazaltową. Zrealizowane prace miały na celu usprawnienie eksploatacji przepompowani oraz przyczynią się do poprawy jakości świadczonych usług w zakresie odbioru ścieków sanitarnych z rejonu osiedla Westerplatte.