Remont kanalizacji sanitarnej w ul. Bączkiewicza w Rawiczu.

W grudniu 2015r. ZWiK w Rawiczu wymienił odcinek sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy blokami przy ul. Bączkiewicza 1 i 2. Roboty budowlane polegały na wymianie odcinka o długości 25 m z rur o średnicy 400 mm. W wyniku zadania dokonano również wymiany studni kanalizacyjnej.