Remont odcinka sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Rawiczu.

W lipcu 2015r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu rozpoczął remont odcinka sieci wodociągowej w ul. Słonecznej na odcinku pomiędzy ul. 11 Listopada i Saperskiej w Rawiczu.
Istniejący wodociąg podlegający remontowi wykonany jest z rur azbestocementowych, które zostaną wymienione po tej same trasie na rury z PVC.