Remont sieci wodociągowej w ul. Glinki w Rawiczu

Na przełomie miesiąca marca i kwietnia br. ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprowadził remont sieci wodociągowej w ul. Glinki w Rawiczu.
Remont polegał na wymianie po tej samej trasie odcinka sieci wodociągowej z rur azbestocementowych na PCV wraz z 6 szt. przyłączy do granicy nieruchomości.
W ramach zdania wymieniono 80 m wodociągu.