Remont zbiorników wody czystej na hydroforni w Iźbicach

W październiku br. zakończyły się roboty budowalne związane z remontem zbiorników wody czystej na hydroforni w Iźbicach. Remont obejmował naprawę płyty dennej, dna, ścian, stropu oraz podciągów wraz z wymianą włazów do zbiorników. Zadanie realizowała firma PROHAUS Jerzy Kasprzak z Kościana. Powyższy remont przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług w zakresie dostawy wody do odbiorców Iźbic i Żylic.

Remont pomieszczeń w budynku hydroforni w Słupi Kapitulnej

W bieżącym roku w budynku hydroforni w Słupi Kapitulnej pracownicy Spółki we własnym zakresie wyremontowali pomieszczenia socjalne obiektu.

Prace remontowe obejmowały wymianę drzwi wewnętrznych, malowanie ścian, remont sanitariatu (wymiana urządzeń sanitarnych wraz z ułożeniem nowych płytek ceramicznych) oraz remont pomieszczenia dyżurki wraz z małym zapleczem kuchennym.

Wymiana ogrodzenia na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu

W bieżącym roku, na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu wykonano remont ogrodzenia obiektu. Prace remontowe obejmowały wymianę siatki na panele ogrodzeniowe oraz wymianę słupów betonowych na słupki stalowe. Remont został wykonany we własnym zakresie, przez pracowników spółki. Nowe solidne ogrodzenie pozwoli na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie obiektu, a także wpłynie korzystnie na jego estetykę.
Poniżej kilka zdjąć :