Remont zbiorników wody czystej na hydroforni w Iźbicach

W październiku br. zakończyły się roboty budowalne związane z remontem zbiorników wody czystej na hydroforni w Iźbicach. Remont obejmował naprawę płyty dennej, dna, ścian, stropu oraz podciągów wraz z wymianą włazów do zbiorników. Zadanie realizowała firma PROHAUS Jerzy Kasprzak z Kościana. Powyższy remont przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług w zakresie dostawy wody do odbiorców Iźbic i Żylic.