Jubileusz 120-lecia Rawickich Wodociągów

3 czerwca 2016r. obchodziliśmy Jubileusz 120-lecia istnienia Rawickich Wodociągów. W spotkaniu uczestniczyli obecni i emerytowani pracownicy Zakładu, przedstawiciele władz samorządowych Gminy Rawicz i Powiatu Rawickiego oraz zaproszeni goście. Uroczystość odbyła się w Rawickim Domu Kultury. Oprawę artystyczną na okoliczność Jubileuszu przygotowali uczniowie rawickich Szkół. Występ artystyczny pn. ,,WODA WOKÓŁ NAS” przygotowali uczniowie SP nr 3 w Rawiczu pod opieką Pani Bogumiły Żyto o raz Pani Ewy Teodorczyk, natomiast występ artystyczny pn. ,,KOCHA SIĘ ZA NIC” wykonali uczniowie Gimnazjum w Sierakowie z koła teatralnego WSTECZ pod opieką Pani Kingi Helińskiej – Szpajdy oraz Pani Hanny Gowarzewskiej. Występ uświetnił również chór KAMELEON pod kierownictwem Pani Jowity Augustyniak. Burmistrz Gminy Rawicz złożył na ręce Dyrektora zakładu okolicznościową statuetkę wraz życzeniami dla całej załogi. Dyrektor ZWiK wyróżnił 15 pracowników podziękowaniami za wieloletnią i sumienną pracę na rzecz społeczności lokalnej, życząc jednocześnie wielu lat zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w dalszej pracy zawodowej. W czasie trwania uroczystości można było obejrzeć wystawę dokumentującą powstanie i rozwój rawickich wodociągów obejmujący okres od 1896 do czasów współczesnych. Wystawa została przygotowana przez zespół organizacyjny.

ZWiK przekształcony w Spółkę Prawa Handlowego

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RAWICZU PRZEKSZTAŁCONY W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO
 
W dniu 1 października 2016 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu został przekształcony
w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym dniu Burmistrz Gminy Rawicz Grzegorz Kubik podpisał umowę spółki przed notariuszem. Funkcję Zgromadzenia Wspólników zgodnie z przepisami prawa w imieniu Gminy Rawicz sprawuje Burmistrz Gminy Rawicz Grzegorz Kubik.

Podpisanie umowy
Na zdięciu: od lewej notariusz Małgorzata Stawowy i Burmistrz Gminy Rawicz Grzegorz Kubik
             
W tym samaym dniu odbyły się posiedzenia organów spółki. Ukonstytuowała się Rada Nadzorcza. Skład Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący - Dariusz Lorych
2. Sekretarz  - Maria Antonina Narkiewicz
3. Członek - Marek Szymon Borkowski
 
Rada Nadzorcza dokonała wyboru Prezesa  Zarządu, którym został dotychczasowy dyrektor Grzegorz Matysiak.

Rada Nadzorcza
Na zdięciu od lewej: Grzegorz Matysiak - Prezes Zarządu, Marek Sz. Borkowski - członek RN, Maria A. Narkiewicz - sekretarz RN, Dariusz Lorych - Przewodniczący RN, Grzegorz Kubik - Burmistrz Gminy Rawicz