ZWiK przekształcony w Spółkę Prawa Handlowego

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RAWICZU PRZEKSZTAŁCONY W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO
 
W dniu 1 października 2016 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu został przekształcony
w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym dniu Burmistrz Gminy Rawicz Grzegorz Kubik podpisał umowę spółki przed notariuszem. Funkcję Zgromadzenia Wspólników zgodnie z przepisami prawa w imieniu Gminy Rawicz sprawuje Burmistrz Gminy Rawicz Grzegorz Kubik.

Podpisanie umowy
Na zdięciu: od lewej notariusz Małgorzata Stawowy i Burmistrz Gminy Rawicz Grzegorz Kubik
             
W tym samaym dniu odbyły się posiedzenia organów spółki. Ukonstytuowała się Rada Nadzorcza. Skład Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący - Dariusz Lorych
2. Sekretarz  - Maria Antonina Narkiewicz
3. Członek - Marek Szymon Borkowski
 
Rada Nadzorcza dokonała wyboru Prezesa  Zarządu, którym został dotychczasowy dyrektor Grzegorz Matysiak.

Rada Nadzorcza
Na zdięciu od lewej: Grzegorz Matysiak - Prezes Zarządu, Marek Sz. Borkowski - członek RN, Maria A. Narkiewicz - sekretarz RN, Dariusz Lorych - Przewodniczący RN, Grzegorz Kubik - Burmistrz Gminy Rawicz