Spotkanie z emerytami 2019

Spotkanie emerytów i rencistów Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. w dniu 14.11.2019r.

Zgodnie z tradycją w listopadzie odbyło się spotkanie z emerytami i rencistami naszej spółki.

Takie spotkanie jest zawsze okazją do wspomnień oraz podsumowania tego co się w firmie wydarzyło w mijającym roku, jakie inwestycje realizowano, jakie zostały rozpoczęte i jakie plany rozwoju- modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej ma spółka w najbliższych latach.

Prezes Zarządu dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie a przede wszystkim za wspólne spędzenie chwil w przedświątecznej atmosferze.

Czytaj więcej...

Rawicki Festiwal Sportu – 9 Edycja

W dniach 18-19 maja 2019 roku odbyła się kolejna, dziewiąta edycja 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu.

W tej edycji festiwalu sportowcy amatorzy i zawodowcy wspólnie rywalizowali przez 24 godziny jednocześnie na ośmiu różnych arenach sportowych.

Organizatorem przedsięwzięcia sportowego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu przy współpracy z Gminą Rawicz, jednostkami podległymi oraz placówkami oświatowymi. Główną ideą tego złożonego przedsięwzięcia jest popularyzacja aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia oraz promocja rawickich Plant.

Sztandarową dyscypliną, od chwili powstania imprezy, jest niezmiennie 24 godzinny bieg sztafetowy.

I tym razem w 24 godzinnym biegu sztafetowym uczestniczyła drużyna złożona z pracowników naszego zakładu oraz osób sympatyzujących.

Celem uczestnictwa naszego Zakładu w Rawickim Festiwalu Sportu jest niezmiennie promowanie zalet naturalnej wody z rawickich wodociągów oraz szerzenie zdrowego nawyku, jakim jest picie zdrowej wody, co znalazło wyraz w postaci hasła na koszulkach zawodników.

Czytaj więcej...

WIZYTA NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAWICZU

W dniu 03.07.2019 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej. W trakcie spotkania Prezes Zarządu, Pan Grzegorz Matysiak zaprosił członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Dariusza Lorycha, Pana Zygmunta Jerzmanowskiego, Pana Jacka Szymańskiego do zwiedzenia obiektów przebudowywanej         i modernizowanej oczyszczalni ścieków. Zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia powstawania nowych obiektów, m.in. składowiska osadu odwodnionego (SKO), składowiska skratek i piasku (SSP), budynku dmuchaw i trafostacji, reaktora biologicznego RB2 oraz osadników wtórnych OWT.

Czytaj więcej...