Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

Inżynier kontraktu

W dniu 11.04.2017 r. podpisana została umowa między Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Matysiaka –Prezesa Zarządu a Biurem Inwestorskim Janusz Rybka z siedzibą przy ul. Idzikowskiego 32a/3,

54-129 Wrocław reprezentowanym przez Pana Janusza Rybkę – właściciela. Do postępowania przystąpiło pięć firm. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z siedzibą przy ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław. Wartość oferty wyniosła 376 000,00 zł. netto. Zadanie ma zostać zrealizowane do dnia 31.12.2020 r.

Skip to content