Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

,,Realizacja działań informacyjno – promocyjnych dla Projektu Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu’’

W dniu 02.06.2017 r. podpisana została umowa między Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Matysiaka –Prezesa Zarządu

a Agencją Reklamowo Marketingową Sylwiusz Gruś, z siedzibą przy ul. Wilczej 8/1, 56-120 Brzeg Dolny, NIP 917-111-66-13, REGON 932933322 reprezentowaną przez: Sylwiusza Gruś – Właściciela. Do postępowania przystąpiły cztery firmy. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Agencja Reklamowo Marketingowa Sylwiusz Gruś, z siedzibą przy ul. Wilczej 8/1, 56-120 Brzeg Dolny. Wartość oferty wyniosła 12 160,00 zł. netto. Zadanie ma zostać zrealizowane do dnia 31.12.2020 r.

Skip to content