Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.
 • 2017-11-14
 • krzysztof@zajczewski.pl
 • 0

KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK!

      Odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej jest najlepszym i najwygodniejszy sposobem na pozbywanie się płynnych nieczystości z terenu naszych posesji. Wszystkim nam powinno zależeć, aby kanalizacja działała bezawaryjnie. W związku z powyższym pragniemy przypomnieć, że urządzeń sanitarnych (np. sedesu, umywalek, zlewozmywaków, kratek ściekowych) nie należy traktować jak kosza na śmieci.
Każdego roku, pracownicy ZWiK usuwają setki zatorów sieci kanalizacyjnej. W studzienkach kanalizacyjnych i przepompowniach ścieków oraz na kracie w oczyszczalni ścieków, która stanowi pierwsze urządzenie w ciągu oczyszczania mechanicznego, znajdowane są przedmioty, które nigdy nie powinny trafić do kanalizacji sanitarnej. Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych oraz awarii sieci kanalizacyjnej. Przyczynia się to m.in. do zapychania rurociągów, rozwoju gryzoni, awarii pomp na przepompowniach oraz na obiektach oczyszczalni ścieków. Zatkana kanalizacja może skutkować cofaniem się ścieków i zalewaniem wnętrz budynków. Zatory mogą mieć znacznie szerszy zasięg, może dojść do zatykania i wybijania ze studzienek ścieków na ulice, co powoduje duże straty materialne, uciążliwości dla mieszkańców, a także szkody środowiskowe.
Konsekwencją powyższego, jest wzrost kosztów usług świadczonych w zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków.

Czego zatem nie należy wrzucać do toalety?

 • środków higieny osobistej takich jak np.: waciki, podpaski, tampony, chusteczki nawilżone, wata, pieluchy, ręczniki papierowe, patyczki do uszu, itp.;
 • rajstop, szmat, bandaży, materiałów opatrunkowych, rękawic gumowych, prezerwatyw, włosów, torebek foliowych, korków, butelek, zabawek, itp.;
 • kości, odpadów kuchennych, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi odpadami tworząc nieprzepuszczalną bryłę.
 • lekarstw, igieł, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości (zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części   oczyszczalni ścieków);
 • materiałów budowlanych, tj. np.: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice;
 • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, tj. gnojówki, gnojowicy, obornika.
  Kwestię odpadów, których zabrania się wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych, reguluje art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 139).

Prosimy, aby dla naszego wspólnego dobra właściwie korzystać z kanalizacji – odpady wyrzucamy do pojemników na odpady, a nie do urządzeń sanitarnych!

Artykuł prasowy z gazety ” Życie Rawicza ” z dnia 14.11.2017 roku.

Skip to content