Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

W dniu 20 lipca 2018 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  podpisał umowę na realizację powyższego zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym CHOD-DRÓG Przemysław Andrzejewski, z siedzibą przy ul. Kwiatowej 11, 63-840 Krobia.

Z dniem  27.07.2018 r. nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy robót, firmie P. H.U. CHOD-DRÓG Przemysław Andrzejewski, z siedzibą przy ul. Kwiatowej 11, 63-840 Krobia,  która przystąpiła do realizacji zadania.

W związku aneksem  do umowy na roboty budowlane  termin realizacji zadania został przesunięty do dnia 07.12.2018 r.

Zadanie zostało zakończone w dniu 07.12.2018 r.

Skip to content