Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.

W dniu 20.07.2018  r. podpisana została umowa między Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu, sp. z o.o. z siedzibą w Folwarku, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Matysiaka – Prezesa Zarządu a P.H.U. ,,CHOD-DRÓG’’ Andrzejewski Przemysław z siedzibą przy ul. Kwiatowej 11, 63-840 Krobia reprezentowanym przez Pana Przemysława Andrzejewskiego – właściciela firmy. 
W ramach postępowania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żołędnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części miejscowości Sierakowo – etap II’’ do zadania I pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żołędnica’’ wpłynęła jedna oferta, złożona przez firmę P.H.U. ,,CHOD-DRÓG’’ Andrzejewski Przemysław ul. Kwiatowa 11, 63-840 Krobia. Wartość oferty wyniosła 2 214 181,63 zł. Zadanie ma zostać zrealizowane do dnia 30.11.2018 r.

Z dniem 27.07.2018 r. nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy robót, firmie P. H.U. CHOD-DRÓG Przemysław Andrzejewski, z siedzibą przy ul. Kwiatowej 11, 63-840 Krobia,  która przystąpiła do realizacji zadania.

W związku aneksem  do umowy na roboty budowlane  termin realizacji zadania został przesunięty do dnia 07.12.2018 r.

Skip to content